Popüler Cevap
Popüler Cevap Doktor Ara
 • About Cümleleri
 • Almanca Cümleleri
 • Already Cümleleri
 • Although Cümleleri
 • Amaç Sonuç Cümleleri
 • And Cümleleri
 • Any Cümleleri
 • As Cümleleri
 • Ask Cümleleri
 • Ayrılık Cümleleri
 • Because Cümleleri
 • Before Cümleleri
 • Benzetme Cümleleri
 • Can Cümleleri
 • Can Soru Cümleleri
 • Çeviri Cümleleri
 • Chat Cümleleri
 • Comparative Cümleleri
 • Comparatives Cümleleri
 • Could Cümleleri
 • Dilek Cümleleri
 • Does Cümleleri
 • Dostluk Cümleleri
 • Emir Cümleleri
 • En Güzel Aşk Cümleleri
 • Enough Cümleleri
 • Ever Cümleleri
 • Fiil Cümleleri
 • For Cümleleri
 • Fransızca Cümleleri
 • Geçmiş Zaman Cümleleri
 • Gelecek Zaman Cümleleri
 • Going To Cümleleri
 • Güzel Aşk Cümleleri
 • Haber Cümleleri
 • Have To Cümleleri
 • How Many Cümleleri
 • İf Cümleleri
 • İltifat Cümleleri
 • İn Case Cümleleri
 • İngilizce Cümleleri
 • İn Spite Of Cümleleri
 • İsim Cümleleri
 • İstek Cümleleri
 • Just Cümleleri
 • Kalıp Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Kelime Cümleleri
 • Kısa Aşk Cümleleri
 • Konuşma Cümleleri
 • Koşul Cümleleri
 • Like Cümleleri
 • Many Cümleleri
 • Mesaj Cümleleri
 • More Cümleleri
 • Msn Cümleleri
 • Much Cümleleri
 • Must Cümleleri
 • Neden Sonuç Cümleleri
 • Neither Cümleleri
 • Never Cümleleri
 • Olumlu Soru Cümleleri
 • Olumsuz Emir Cümleleri
 • Olumsuz Soru Cümleleri
 • Öneri Cümleleri
 • Örnek Soru Cümleleri
 • Özlem Cümleleri
 • Passive Cümle
 • Past Cümleleri
 • Past Tense Cümleleri
 • Past Tense Soru Cümleleri
 • Perfect Cümleleri
 • Perfect Tense Cümleleri
 • Prefer Cümleleri
 • Present Perfect Tense
 • Present Tense Cümleleri
 • Problem Cümleleri
 • Rap Cümleleri
 • Reklam Cümleleri
 • Relative Clause Cümleleri
 • Rica Cümleleri
 • Şart Cümleleri
 • Sebep Sonuç Cümleleri
 • Select Cümleleri
 • Sevgi Cümleleri
 • Shall Cümleleri
 • Should Cümleleri
 • Should Soru Cümleleri
 • Sıfat Cümleleri
 • Şiir Cümleleri
 • Şimdiki Zaman Cümleleri
 • Simple Past Cümleleri
 • Since Cümleleri
 • Since For Cümleleri
 • So Cümleleri
 • Soru Cümleleri
 • So That Cümleleri
 • Sözlük Cümleleri
 • Such Cümleleri
 • Such That Cümleleri
 • Superlative Cümleleri
 • Superlatives Cümleleri
 • Tanışma Cümleleri
 • Tavsiye Cümleleri
 • Tercüme Cümleleri
 • The Same As Cümleleri
 • There Are Cümleleri
 • Too Cümleleri
 • Türkçe Cümleleri
 • Ünlem Cümleleri
 • Used To Cümleleri
 • Want Cümleleri
 • Was Cümleleri
 • Were Cümleleri
 • When Cümleleri
 • When Soru Cümleleri
 • When While Cümleleri
 • Which Cümleleri
 • While Cümleleri
 • Who Cümleleri
 • Why Cümleleri
 • Will Cümleleri
 • Yet Cümleleri
 • Zaman Cümleleri
 • Zamir Cümleleri
 • Zarf Cümleleri
 • yet cümleleri

  "Yet", Türkçeye çevrildiğinde çeşitli anlamlara sahip bir edattır; duruma göre "şimdiye kadar", "çoktan", "daha", "artık", "yine de", "hâlâ", "henüz" ve "ancak" anlamlarına gelir. Bu edatın genellikle olumsuz bir vurgusu bulunmaktadır.

  Aşağıda "yet" edatının Türkçe karşılığını oluşturan her anlamına ilişkin örnek cümle, yet cümlesi bulabileceksiniz:

  The issue is as yet undecided. --> Bu konu şu ana kadar karara bağlanmadı.

  Is it time to go yet? --> Çoktan gitme zamanı değil mi?

  The best is yet to come. --> En iyi daha geliyor.

  She won't be back for a long time yet. --> Uzun bir süre daha geri gelmeyecek.

  The date and time have yet to be decided. --> Gün ve saate daha karar veriliyor.

  We have yet to decide on a name. --> Bir isme artık karar vermeliyiz.

  They're a most unlikely couple and yet they get on really well together. --> Onlar birbirlerine benzemeyen bir ikili ve yine de gerçekten birlikte iyiler.

  He came back from soccer with yet another black eye. --> O, yine futboldan diğeri de mor bir gözle geldi.

  As yet nothing has been done. --> Şimdiye dek hiçbir şey olmadı.

  Can the child read the time yet? --> Çocuk hâlâ saate bakmayı öğrenemedi mi?

  He hasn't got away yet. --> O henüz kaçmadı.

  He's not yet five years old. --> O daha beş yaşında bile değil.

  It hasn't been decided yet. --> Henüz karar verilmedi.

  It isn't too late yet for me to go. --> Benim gitmem için henüz çok geç değil.

  The cause hasn't yet been established. --> Neden henüz belirlenmedi.

  The results haven't come in yet. --> Sonuçlar henüz gelmedi.

  The woman he'll marry hasn't been born yet. --> Onun (adamın) evleneceği kadın henüz doğmadı.

  The worse is yet to come. --> En kötü henüz gelmedi.

  Too little has yet been done. --> Şimdiye kadar çok azı yapıldı.

  We haven't yet seen the end of the matter. --> Meselenin daha sonu görülmedi.

  Yet we were not heard. --> Hâlâ hiçbir şey işitmedik.

  You may not have noticed yet. --> Daha fark edemedin.

   
  İngilizce Eğitimi Ankara
  Popüler Cevap Doktor Ara